Verplicht onderhoud

Wanneer blusmiddelen vereist zijn, dan heeft de eigenaar ook de plicht de blusapparaten in een goed werkende staat te houden. In de Nederlandse normen NEN 2559 (blussers) en NEN EN 671-3 (haspels) is het onderhoud van blusapparaten en brandslanghaspels vastgelegd.
Dit houdt onder andere in dat de eigenaar/gebruiker alle blusapparaten en brandslanghaspels één keer per maand moet inspecteren op aanwezigheid, toegankelijkheid en gebruiksklaar.
Tevens dienen blusapparaten en brandslanghaspels één keer per jaar gecontroleerd te worden door een REOB erkend onderhoudsbedrijf.

Brandblusmiddelen controle

RAS brandbeveiliging is een NCP/KIWA erkend onderhoudsbedrijf voor kleine blusmiddelen (brandblussers – slanghaspels en bluswagens). Wij voeren het onderhoud voor u uit, ongeacht merk en type blustoestel. Onze REOB servicemonteurs kunnen u tevens adviseren over uw situatie en de aanwezige of benodigde blusmiddelen. De controle vindt plaats bij u op locatie, de slanghaspels en brandblussers worden tijdens hetzelfde bezoek gecontroleerd. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de NEN normen.
U ontvangt na controle een uitgebreide werkbon welke u kunt bewaren in uw logboek. Controlerende instanties hebben dan direct inzicht in de uitgevoerde controles.

  • Onze onderhoudsprijzen zijn altijd inclusief - onderhouds etiket - verzegelingen - klein materiaal.

  • Bij RAS brandbeveiliging kunt u ook terecht voor een onderhoudscontract van uw brandblussers.

Droge blusleiding

Jaarlijkse controle van droge blusleidingen is verplicht. Vanzelfsprekend wilt u, dat de controles zorgvuldig worden uitgevoerd. Zodat u zeker bent van goed functionerende droge blusleidingen. Daarvoor bent u bij RAS brandbeveiliging aan het goede adres.

Controle droge blusleidingen door RAS brandbeveiliging:

Uw voordelen:

  • Controle droge blusleidingen door REOB-gediplomeerde service monteur

  • Controle droge blusleidingen volgens de norm NEN 1594

  • Goed functionerende droge blusleidingen. Zodat de brandweer bij brand snel en effectief kan blussen.