Poederblussers Schuimblussers Koolzuursneeuwblussers Brandslanghaspels
De poederblussers zijn overal toepasbaar en geschikt voor de brandklasse A, B en C. De poederblusser zijn inzetbaar voor vaste, vloeibare en gas branden. Bij poederblussers dient wel rekening gehouden te worden met de neven schade die veroorzaakt kan worden door de (zout) vulling. Schuimblussers zijn uitermate geschikt voor A en B klasse branden. Schuimvulling is deze uitermate geschikt om vaste stoffen als ook vloeistof branden aan te pakken. CO2 is het best geschikt voor branden bij elektrische apparatuur en vloeistoffen.  RAS brandbeveiliging levert diverse soorten haspels in diverse maatvoeringen. De brandslang haspels worden compleet geleverd met muurplaat, draaistraalpijp (voorzien van rubberen stootrand), geleider rol, kogelafsluiter en as met standpijp. De muurplaat is voorzien van meerdere gaten welke overeenkomen met de maten van de meest gangbare haspels in Europa. Geproduceerd volgens EN 671-1 Kiwa gekeurd CE gekeurd.
Vetblusser Bluswagens Metaal brandblusser Blusbeschermkasten


Geschikt voor klasse A en F branden. Vetblussers zijn een must in elke professionele keuken met frituurpannen. Een echte vetblusser voor een snel werkend resultaat.
Bluswagens worden vooral toegepast in grote ruimtes. Deze wagenskomen vooral voor op vliegvelden, havens, schepen en grotere industriële magazijnen voor opslag  en bij petrochemische industrie. Klasse D blussers of metaal blussers zijn uitgerust met een speciale lansen spuitmond om het poeder op het gloeiende metaal te strooien. Een top klasse blusmiddel met gegarandeerde resultaten. Ideaal voor metaalindustrie of laboratorium. Ce gecertificeerd en vervaardigd in overeenstemming met EN3. Bij sommige toepassingen of in voorkomende situaties dient een brandblusser extra beschermd te worden tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Soms is ook een extra veilige bevestiging vereist. Onze brandblus beschermkasten zijn speciaal ontwikkeld om brandblussers te beschermen tegen bijvoorbeeld weersinvloeden, steenslag, ultraviolette straling, schadelijke stoffen en diefstal. Ze zijn voorzien van een veilige sluiting, die in geval van brand toch snel te openen is.

 

Brandblussers vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. 85% van de branden wordt met een draagbare brandblusser geblust. Daarom wordt er veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid, bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een blusapparaat. De projectering van brandblussers is maatwerk en afhankelijk van de brandrisico's.

Een richtlijn van de verzekeringswereld is de projectie van één blusapparaat per 200 m2, en minimaal twee per verdieping. Wanneer brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen, is de eis één blusapparaat per 100 m2 en minimaal drie per verdieping. Voor verdiepingen kleiner dan 100 m2 en vrijstaande gebouwen kleiner dan 50 m2, die uitsluitend voor opslag van ongevaarlijke goederen, als kantoor of als kantine worden gebruikt, kan met één blusapparaat worden volstaan.

De keuze van het toe te passen blusapparaat is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van het blusapparaat. Elke blusser heeft zijn specifieke bluseigenschappen (brandklassen) Onderstaand een overzicht van de verschillende blussers en het doel waarvoor zij gebruikt kunnen worden. 

Klasse

Brandstof

Kenmerken

Voorbeelden

Blusstof

A

Vaste stoffen

Gloed / vlammen

Papier, Hout, Textiel

Water, schuim, ABC poeder

B

Vloei stoffen

Vlammen

Benzine, Olie, Vetten, Alcoholen

Schuim, CO2, BC poeder, ABC poeder

C

Gassen

Vlammen

Butaan, Propaan, Aardgas

CO2, BC poeder, ABC poeder

D

Metalen

Gloed / vlammen

Magnesium, Aluminium, Natrium, Titanium

D poeder

F

Olien en vetten

Vlammen

Frituurvet

Vetblusser, Blusdeken

 

Voor de aanschaf van een brandblusser moet u op het volgende letten:

 • De blusser moet door de bewoners gemakkelijk bediend kunnen worden.

 • De blusser moet navulbaar en controleerbaar zijn.

 • Schaf een blusser aan met een Rijks keurmerk.

 • Koop een niet te kleine blusser (in ieder geval meer dan 2 kg), anders is het bluseffect te gering.

 • Lees goed de bijbehorende instructies.

 • Breng de blusser zichtbaar en niet te hoog aan op een voor iedereen bereikbare plaats.

 • Laat de blusser meteen na gebruik hervullen, ook al is het nog niet leeg.

 • Laat de blusser periodiek controleren (tenminste éénmaal per jaar).

 • Voor de auto of boot is poeder het beste blusmiddel.

 • Een schuim brandblusser geeft minder nevenschade dan poeder en heeft vaak een langere blusduur.

 • De blusstof moet geschikt zijn voor de brand die in een woning/bedrijf verwacht kan worden (meestal brandklasse A).

In de praktijk betekend dit dikwijls dat de locatie van het blustoestel met een pictogram wordt aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 20 meter bedraagt en de onderlinge afstand van twee blustoestellen niet meer dan 40 meter is.

Blusdekens hebben als doel de zuurstoftoevoer bij een brand te stoppen. Door het bedekken van de brandhaard met een blusdeken kan er geen zuurstof meer bij de brand komen en dooft de brand. Een blusdeken is gemaakt van onbrandbare of slecht brandbare stof (glasvezel, geïmpregneerde wol of ander onbrandbaar materiaal).

Bij een beginnende brand kan een blusdeken over de brandhaard worden geworpen. Hierbij moet het doek bij de punten worden vastgepakt en om de handen worden gewikkeld. De blusdeken legt u rustig, van u af gericht, op de brandhaard waarbij het de gehele brand dient te bedekken. De brandhaard moet net zo lang bedekt blijven met de deken tot het vuur gedoofd en ook de hitte is verdwenen. Het is belangrijk dat blusdekens op een makkelijk bereikbare plek hangen waar iedereen hem weet te vinden. Blusdekens hangen vaak in ruimten waar open vuur aanwezig is. Het minimum aanbevolen formaat voor een blusdeken is 180 x 180 cm.

Deze blusdekens voldoen aan EN 1869

1.8 x 1.8 M

Mogelijke branden die geschikt zijn om te blussen met een blusdeken:

 • Kleding

 • Kleine branden (asbakken, prullenbakken)

 • Tv-toestellen, beeldschermen

 • Vlam in de pan 

Vlamvertragend kan o.a. één van de eisen zijn. Wij kunnen dit oplossen door het impregneren van de materialen. In de meeste gevallen voldoet het hierna aan de gestelde NEN-normen.Waarom is het belangrijk om materialen te impregneren? Op het moment dat u besluit materialen te impregneren verlaagt u hiermee direct het risico dat deze stoffen als accelerator zullen dienen tijdens een brand. Materialen die zijn geïmpregneerd vatten veel minder snel brand en zorgen ervoor dat er extra tijd is om tijdig de locatie te ontruimen. Hiermee kunnen uw eigendommen gered worden.

http://www.everinkbrandbeveiliging.nl/images/Brandvertragend_impregneren.jpg

Impregneermiddel

Een veilig, geur- en kleurloos product op waterbasis, maakt diverse producten brandvertragend. Tast de kleur niet aan en het behandelde materiaal blijft soepel. Verhoogt de brandveiligheid in uw directe omgeving.

Enkele voordelen:

- Gemakkelijk aan te brengen middels een plantenspuit.
- Geur- en kleurloos product op waterbasis.
- Verhoogt de brandveiligheid in uw directe omgeving.
- In omgeving, toepasbaar op veel materialen.

Toepassing

De meeste materialen zijn brandbaar en de gevolgen van brand kennen we allemaal. Deze gevolgen zijn grotendeels te voorkomen door het toepassen vanimpregneermiddel op de brandbare materialen. Geïmpregneerde materialen vertragen de brandbaarheid aanzienlijk na behandeling. Getuige hiervan zijn de hoog gewaardeerde goed keurings rapporten. Zowel absorberende textiel materialen (o.a. gordijnen, papier, tapijten, feestartikelen) als riet, karton en hout worden door het aanbrengen van impregneermiddel optimaal beschermd tegen vuur. Het impregneermiddel is een gewaardeerd product in de horeca, op beurzen, Ziekenhuizen, rusthuizen.